Rachel Uchitel’s Baby Celebrates First Half Birthday (PHOTO)