Scott Disick Refuses to Go to Couples Therapy With Kourtney Kardashian! - Life & Style

REPORT: Scott Disick Refuses to Go to Couples Therapy With Kourtney Kardashian!