Kim Kardashian Takes the San Diego Zoo With Kanye, North, and Saint! - Life & Style

Kim Kardashian and Kanye West Take the San Diego Zoo — With North and Saint!