VS Fantasy Bra Evolution — Lais Ribeiro Wearing 2017 Fashion Show Bra - Life & Style

Lais Ribeiro to Wear $2 Million Fantasy Bra at the 2017 Victoria's Secret Fashion Show!