Kim Kardashian Rocks Blonde Hair Again Ahead of Kanye West's VMAs Performance